Ainutlaatuinen tontti kasvavalla matkailualueella

Nyt Rovaniemellä on tarjolla harvinainen mahdollisuus matkailuyrityksille ja sijoittajille: Ounasvaaran rinteessä sijaitseva tonttikokonaisuus, jolla on erittäin suuri liiketoimintapotentiaali. 

Santa Claus Golf -Ounasvaaran golfpuiston välittömässä läheisyydessä sijaitsevaa kokonaisuutta ympäröi erämainen metsäalue, ja sen tuntumassa on monipuolisesti matkailua tukevia palveluita Ounasvaaran hiihto- ja matkailukeskuksessa. Kohde sopii erityisesti ympärivuotisen, resort-tyyppisen palvelukokonaisuuden kehittämiseen aktiivisesta lomailusta kiinnostuneille asiakkaille koti- ja vientimarkkinoilla. Kohde luovutetaan myymällä yleisen, avoimen luovutuskilpailun voittajalle.

Luovutuskilpailuun voi osallistua 30.11.2021 asti. Arvioitu valintapäätös julkistetaan tammikuussa 2022.

Kohde rajauttuu golfkenttään, jossa on lumettomaan aikaan 18-reikäinen kesäkenttä. Golfata voi myös talvisin, jolloin viheriöt muuttuvat 9-reikäisen talvikentän valkioiksi. Ounasvaaran hiihtokeskuksen laskettelurinteet ovat vain n. 1 km päässä, ja hiihtoladuille pääsee melkein suoraan kohteesta. Kesä - ja talvikäytössä oleville maastopyöräily- ja retkeilyreiteille on vain muutaman minuutin matka. Lisäksi kohde on helposti saavutettavissa: metsän keskeltä keskustaan, lentokentälle ja napapiirille Joulupukin pajakylään on vain minuuttien matka.

Kohteen tiedot

Osoite Golfkentäntie 13-16

Pinta-ala 36 614 m²

Rakennusoikeus 14 645 m²

Hinta 150,46 EUR/kem²

Kokonaishinta 2 203 445 EUR

Avaa kuva suurempana

Osallistu tontinhakukilpailuun

Osallistu tontinhakukilpailuun jättämällä hakemus 30.11.2021 klo 15:00 mennessä Rovaniemen kaupungin kirjaamoon sähköpostitse kirjaamo@rovaniemi.fi tai postitse. Tarkempi ohjeistus löytyy alta kohdasta 'Ohjeet hakemuksen jättämiseen'.
Jätä hakemus sähköpostilla
Lisätietoa kohteesta ja kilpailusta antavat

Hae tonttia

Kohde sijaitsee maisemallisesti tärkeällä paikalla ja sille rakentaminen edellyttää korkeaa laatutasoa. Sen vuoksi hakumenettelynä on yleinen, avoin luovutuskilpailu. Luovutuskilpailuun voi osallistua 30.11.2021 asti. Arvioitu valintapäätös julkistetaan tammikuussa 2022.

Kilpailun avulla etsimme kohteelle suunnitelmaa, jolla toteutetaan vähintään 80 % asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta. Tavoitteena on arkkitehtonisesti riittävän korkeatasoinen ja kiinnostusta herättävä kokonaisuus, joka liittyy luontevasti alueen muihin toimintoihin ja ottaa huomioon alueen maaston korkeuserot ja näkymät. Kohteen luovutus ratkaistaan ehdotusten laatuarvioinnin perusteella. Valintakriteereillä pyritään varmistamaan rakentamisen laatu sekä sopeutuminen arvokkaaseen ympäristöön.

Arviointiperusteet:

 • Alueen käyttösuunnitelma ja toteutusaikataulu: (40 %)
 • Hankkeen rahoitussuunnitelma: (35%)
 • Arkkitehtuuri ja soveltuvuus maisemakuvaan: (20%)
 • Referenssit vastaavista hankkeista: (5 %)

Tarkemmat ohjeet osallistumiseen löydät alta.

Golf-kentän alueen RM-tonttien luovutusehdot ja valintakriteerit

1.Hakumenettely

1.1. Järjestäjä, tavoite ja luonne

Rovaniemen kaupunki järjestää yleisen ja avoimen luovutuskilpailun Golfkentäntien 13 - 16 RM-tonttien toteuttamiseksi. Luovutettavat tontit sijaitsevat Golf-kentän pohjoispuolella ja Tottarakan laskettelurinteen itäpuolella. Luovutettavan tontit on osoitettu liitteenä olevassa sijaintikartassa.

Luovutettava kohde on maisemallisesti tärkeällä paikalla ja sille rakentaminen edellyttää korkeaa laatutasoa.

Hakumenettelyn tarkoituksena on saada tonteille korkeatasoinen suunnitelma, jolla alueelle toteutetaan vähintään 80 % asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta.

Kyseessä on valintamenettely, jossa laatukilpailulla valitaan kiinteistöille 698-4-442-1, 698-4-443-1, 698-4-433-1 ja 698-4-466-2 toteuttajaa.

Luovutettaville tonteille tulee esittää asemakaavan mukaisesti RM-käyttötarkoituksen mukainen alueen käyttösuunnitelma. Hakija voi esittää joko koko luovutettavan alueen toteuttamista tai yksittäistä tonttia.

Lisäksi hakijan tulee esittää alustava toteutusaikataulu, hankkeen rahoitussuunnitelma sekä hakijan käytössä olevat resurssit hankkeen suunnittelun loppuun viemiseksi.

Kaupunki pidättää itselleen oikeuden luovuttaa alueen tontit yhdelle tai useammalle hakijalle sekä oikeuden olla hyväksymättä yhtään hakemusta.

Luovutuskilpailun järjestelyistä vastaa Rovaniemen kaupungin paikkatieto- ja tonttipalvelut. Käytännön järjestelyissä ovat mukana myös kaavoitus ja rakennusvalvonta. Luovutuskilpailun ratkeamisen jälkeen valittu tai valitut tonttien saajat sitoutuvat neuvottelemaan ehdotuksensa mukaisen suunnitelman toteuttamisesta. 

1.2. Kilpailuaika
 • Hakumenettelyn aika 15.6. – 30.11.2021
 • Arvioitu valintapäätös tammikuu 2022
1.3. Hakemusten jättäminen

Luovutuskilpailuun osallistutaan toimittamalla tässä asiakirjassa määriteltyjen ohjeiden mukaan laadittu ehdotus Rovaniemen kaupungin kirjaamoon. Hakumenettelyaika päättyy 30.11.2021 klo 15:00, johon mennessä hakemukset tulee jättää alla olevaan osoitteeseen tai sähköpostilla:

Osoite:

 • Rovaniemen kaupunki / kirjaamo
  Kaupungin asiakaspalvelut Osviitta
  Koskikatu 25
  96200 ROVANIEMI

Sähköpostilla:

 •  kirjaamo@rovaniemi.fi

Lähetys on varustettava otsikolla tai maininnalla ”Golfkentäntien RM-alueen toteuttaminen”. 

Hakumenettelyssä noudatetaan tämän ohjeen mukaisia sääntöjä, jotka hakija osoittaa hyväksyvänsä jättäessään hakemuksensa ja osallistuessaan. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Kaupunki varaa oikeuden jatkaa hakumenettelyyn varattua aikaa. 

2. Kilpailualue ja luovutusperusteet

2.1. Lähtökohdat ja suunnittelualue

ILMAKUVA tiedostosta Golfkentäntie_iso.png

 

Luovutettavat tontit sijaitsevat Golfkentäntien varressa asemakaavan mukaiselle RMalueella. Alueen asemakaavamääräyksessä käyttötarkoitus on matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Kortteleiden rakentamista alueella koskevat seuraavat erityiset määräykset:

 • Alueen sisäiset tiet tulee rakentaa pääsääntöisesti rinteen suuntaisesti.
 • Rinteeseen sijoittuva rakentaminen tulee sijoittaa niin, että rakennukset porrastuvat, jotta rinteen metsäisyys säilyy.
 • Rakentamisesta aiheutuva pengerten määrä tulee minimoida ja penkereet tulee maisemoida ympäristöön sopivalla materiaalilla.
 •  Rinnealueen RM alueelle suositetaan tonttikohtaista hulevesien hallintaa mitoituksella 1m³/100m² kattopintaa kohden.
 •  Katto ja muut tonttien kuivatus- ja hulevedet imeytetään tai johdetaan hallitusti maastoon.

 Lisätietoja suunnittelualueesta, ks. liitemateriaali:

 •  Sijaintikartta, alueen rajaus (Liite 1)
 •  Asemakaava ja siihen liittyvä materiaali (Liite 2)
2.2. Luovutettavat kohteet
Tontit luovutetaan myymällä. Tonttien hinnoittelu perustuu kaupunginhallituksen 27.1.2020 § 36 päättämiin luovutusehtoihin ja hinnoitteluun. Hinnoittelu perustuu kahteen ulkopuoliseen arvioon.
 
Tontti Osoite Pinta-ala m2 rakennusoikeus kem2 Hinta €/kem2 Kokonaishinta

698-4-442-1 Golfkentäntie 13 10.243 4.097 150,46 € 616423 €

698-4-443-1 Golfkentäntie 15 11.200 4.480 150,46 € 674048 €

698-4-433-1 Golfkentäntie 14 7.083 2.833 150,46 € 426245 €

698-4-466-2 Golfkentäntie 16 8.088 3.235 150,46 € 486729 €

Hinnat korjataan luovutushetken hintatasoon elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.
Muutoin noudatetaan kaupungin hyväksymiä yleisiä myyntiehtoja.
 

3. Valintakriteerit

3.1. Arviointiperusteet
Luovutettavat tontit ovat maisemallisesti tärkeällä paikalla ja alueelle rakentaminenedellyttää korkeaa laatutasoa. Valintakriteereillä pyritään varmistamaan rakentamisen laatu sekä sopeutuminen arvokkaaseen ympäristöön.
Tavoitteena on toteuttaa alueelle arkkitehtonisesti riittävän korkeatasoinen ja kiinnostusta herättävä kokonaisuus, joka liittyy luontevasti alueen muihin toimintoihin ja ottaa huomioon alueen maaston korkeuserot ja näkymät.
Tonttien luovutus ratkaistaan ehdotusten laatuarvioinnin perusteella. Arviointi keskittyy

seuraaviin osatekijöihin:

Alueen käyttösuunnitelma ja toteutusaikataulu: (40 %)
 • Soveltuvuus ainutlaatuiseen paikkaan
 • Suunnitelman toimivuus ja tehokkuus
 • Toteutuksen elinkaarivaikutukset
Hankkeen rahoitussuunnitelma: (35%)
 • Toteutusorganisaatio ja sen uskottavuus
 • Taloudelliset ja tekniset edellytykset
Arkkitehtuuri ja soveltuvuus maisemakuvaan: (20%)
 • Arkkitehtuurin laatu
 • Viherkertoimen huomioiminen
 • Ehdotuksen omaleimaisuus ja houkuttelevuus
 • Ehdotuksen soveltuvuus maisemallisesti arvokkaalle paikalle
 • Liittyminen ympäröivään alueeseen
Referenssit vastaavista hankkeista: (5 %)

Esitetyn suunnitelman osalta kokonaisratkaisua ja pidetään tärkeämpänä kuin yksityiskohtien virheettömyyttä.

3.2. Yleisiä suunnitteluohjeita

Hakijan tulee esittää ehdotuksessaan hakemiaan tontteja koskevan alueen käyttösuunnitelman seuraavasti:

Rakennusten osalta tulee noudattaa seuraavia ohjeita:

 • Suunnitelmassa tonttikohtainen rakentaminen tulee olla vähintään 80 % asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta.
 • Kaikki kerrosalaan laskettavat rakennelmat sekä terassit tulee sijoittaa asemakaavassa osoitetun rakennusalueen rajauksen sisään. Portaat, luiskat ja muut rakenteet voivat vähäisissä määrin sijoittua rakennusalueen ulkopuolelle. 
 • Suunnittelussa tulee huomioida rakennusten resurssi- ja energiatehokkuus sekä elinkaarivaikutukset (esim. One Click LCA) uudistuvan Maankäyttö- ja& rakennuslain hengen mukaisena. (Lisätietoa: https://figbc.fi/tietopankki/)
 • Pääasialliset julkisivumateriaalit ovat puu ja lasi.
 • Suunnitteluratkaisuissa tulee huomioida viherkerroin ts. olemassa olevan puuston säilyttäminen ja vettäläpäisevien pihan pintamateriaalien käyttö sekä mm. eroosiolta suojaavien suunnitteluratkaisujen soveltaminen
 • Toimija vastaa liittymisestä yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon sekä liittymisestä sähköverkkoon.
 • Pysäköinti järjestetään tonteilla. Kaupunki ei sitoudu toteuttamaan alueelle uusia pysäköintipaikkoja tai varaamaan pysäköintipaikkoja toimijan käyttöön.
3.3. Tontin/Tonttien varaus ja luovutus

Kaupunginhallitus päättää hakuajan päätyttyä kohdassa 3.1. esitettyjen arviointiperusteiden mukaisesti tonttien saajat.

Arvioinnista laaditaan pöytäkirja, joka sisältää yleisarvostelun sekä ehdotuskohtaisen arvostelun.

Kaupungilla on oikeus hylätä ehdotus/ehdotukset, mikäli ne eivät täytä kilpailuohjelman laatuvaatimuksia.

 • Kaupunki varaa tontit/tontin kokonaisarvioinnin perusteella yhdelle tai useammalle hakijalle.
 • Tonttien saajien on sitouduttava ostamaan luovutettavat tontit sekä toteuttamaan suunnitelma ehdotuksessa esittämiensä suunnitelmien mukaisesti.
 • Varauksensaaja vastaa hankkeen edellyttämistä suunnittelukustannuksista.

4. Kilpailutekniset tiedot

4.1. Oheismateriaali
 • Hakumenettely (tämä asiakirja)
 • Sijaintikartta, luovutettavat tontit
 • Pohjakartta / Johtokartat (vesi- ja viemäri, DWG)
 • Ajantasakaava
 • Viistoilmakuvia alueesta
 • Ortokuva 
4.2. Ehdotusasiakirjat

Hakijan tulee toimittaa seuraavat asiakirjat:

Allekirjoitettu hakemus

Vapaamuotoisessa hakemuksessa vastataan kirjallisesti hakumenettelyn asettamiin tavoitteisiin. Siitä tulee käydä ilmi hakijan liikeidean ja konseptin pääperiaatteet, rahoitussuunnitelma, toteutusaikataulu, referenssit sekä esittää millaiset resurssit hakijalla on hankkeen suunnittelun loppuun viemiseksi.

Aluesuunnitelma 1:2000
 • Liittyminen Golfkentäntien kokonaisuuteen
Asemapiirros 1:500
 • Rakennusmassan tai massojen liittyminen lähiympäristöönsä kortteleittain
 • Rakennuksen lähiympäristön käsittely (kulkuväylät, terassit)
 • Korkotiedot ja korkeusasemien mahdolliset muutokset
Julkisivut ja leikkaukset 1:100
 • Julkisivupiirustukset kaikista ilmansuunnista
 • Tarvittava määrä leikkauksia
Katujulkisivut ja –leikkaukset 1:500
 • Tarvittava määrä katujulkisivuja ja -leikkauksia, jotta ilmenee rakennuksen suhde puistoon, ympäröivään alueeseen ja naapurirakennuksiin
Näkymäkuvat
 • Vähintään kaksi suunnitelmaa havainnollistavia perspektiivikuvia / valokuvasovituksia

account_balanceKaupunginkirjaamo

Avoinna:
Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai asioimalla Osviitta asiointipisteessä osoitteessa Koskikatu 19.
Käyntiosoite:
Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, 96200 Rovaniemi
Postiosoite:
PL 8216 96101 Rovaniemi
Puhelin:
Matkapuhelin:

Kirjaamon puhelinpalvelu

Kirjaamon puhelinpalvelu auttaa asiakirjojen ja hallinnollisten asioiden käsittelyyn liittyvissä tieto- ja hakupalveluissa.

Lue lisää
Puh. +358 16 3226014

Osviitta asiointipiste

Rovaniemen kaupungin Osviitta asiointipisteestä saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.

Koskikatu 19, 96200 ROVANIEMI,
Käynti Koskikadun ja Rovakadun kulmasta.

Aukioloajat

Ma - To: 09:00 - 16:30
Pe: 09:00 - 15:30

Lue lisää

Turvaposti

Turvapostilla voit lähettää arkaluonteisia tietoja ja henkilötietoja sisältäviä viestejä ja tiedostoja sähköisesti ja turvallisesti.

Lue lisää
Siirry asiointiin

Mukaan Rovaniemen matkailun kasvutarinaan

Rovaniemi on yksi Suomen tärkeimmistä kansainvälisen matkailun kohteista. Tarkasteltaessa kansainvälisten matkailijoiden yöpymisiä se sijoittuu toiseksi pääkaupunkiseudun jälkeen. Lapin kahdeksan vuodenaikaa ja rikas kulttuuri mahdollistavat monipuolisten ja vetovoimaisten matkailupalveluiden kehittämisen. 

Matkailun kasvu oli Rovaniemellä voimakasta ennen koronapandemiaa. 2/3 matkailijoista oli kansainvälisiä, ja kaupungissa vierailevat matkailijat tasaisesti eri lähtöalueilta. Majoitusliikkeiden käyttöaste (keskimäärin 59% v. 2019) ja huonehinta (149 €) olivat reilusti maan keskiarvon yläpuolella. Patoutunutta kysyntää on paljon, ja matkailun kasvuodotuksia Rovaniemellä tukevat kansainväliset trendit. Koronaepidemian jälkeisessä maailmassa pieni mittakaava, turvallisuus ja luonnonläheisyys kiinnostavat matkailijoita yhä enemmän. Matkailukaupunki tarjoaa vahvan kasvualustan yrittäjille. Rovaniemellä on alan koulutusta ja osaavaa työvoimaa sekä mahdollisuus verkostoitua muiden elämysteollisuuden toimijoiden kanssa.
VisitRovaniemi.fi - Tutustu Rovaniemen matkailupalvelutarjontaan

Tutustu matkailun tunnuslukuihin

Löydät ajankohtaisia Rovaniemen matkailun avaintunnuslukuja Visitory.io-verkkopalvelussa. Tutustu tunnuslukuihin ja lataa raportti. Autamme tarvittaessa lisäfaktoin. 
Tutustu tunnuslukuihin täältä
Lisätietoa sijoittumisesta Rovaniemelle

Business Rovaniemi

Yrityskehittäjämme palvelevat kaupungin ydinkeskustassa.