Roadscannersin tuotteet ja palvelut tunnetaan ympäri maailmaa


Roadscanners Oy aloitti toimintansa Rovaniemellä vuonna 1998 neljän hengen voimin. Nyt 22 vuoden jälkeen yhtiöstä on kasvanut globaali teiden, katujen, siltojen ja lentokenttien väyläomaisuuden diagnostiikkaan ja hallintaan erikoistunut konserni. Yhtiön Road Doctor® -tuotemerkin alla olevat tuotteet tunnetaan kaikkialla maailmassa.

 

Filosofian tohtori, dosentti Timo Saarenkedon johdolla Roadscanners rakentaa tulevaisuutta panostaen voimakkaasti, kautta yhtiön historian, kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön sekä omaan tuotekehitykseen. Näillä eväillä se on noussut yhdeksi johtavaksi teiden, siltojen ja lentokenttien ongelmadiagnostiikkaan ja täsmähoitoon erikoistuneista toimijoista. Yhtiöllä on ollut projekteja ja toimituksia jo yli 60 maahan ja kaikille viidelle mantereelle.

Roadscanners on erikoistunut liikenneinfran hallintaan ja ylläpitoon liittyvään konsultointiin ohjelmistoalalla sekä tutkimus- ja mittauslaitemyynnissä. Erityisesti maatutka-aineiston syvällisessä käsittelyssä ja analysoinnissa rovaniemeläisyhtiö on maailman huippuosaajia.

Yhtiö keskittyy rakenteellisen ja toiminnallisen kunnon monitorointiin sekä analysointiin teillä, kaduilla, silloilla ja lentokentillä. Sen erikoisosaamista on rakenteita rikkomattomien menetelmien hyödyntäminen. Kyseisiä mittausmenetelmiä ovat muun muassa maatutkaus (GPR), laserkeilaus, videointi, kiihtyvyysanturit sekä lämpökamerat.

Yritys on kehittänyt Road Doctor® -ohjelmiston, joka on maailman johtavia liikenneinfran hallintaan ja analysointiin suunniteltuja ohjelmistoja. Toinen yhtiön lippulaivatuotteista on Road Doctor® -mittausklinikka (RDSV), joka on mittauslaitteiden ja ohjelmistojen tarkkaan suunniteltu kokonaisuus liikenneinfran tutkimukseen.

Roadscannersin näkemyksen mukaan ennakoivan kunnossapidon toimenpiteet, joilla reagoidaan jo ennen silmälle näkyviä vaurioita, ovat merkittävässä roolissa liikenneinfran kunnon hallinnassa. Ongelmat ja niiden aiheuttajat havaitaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja korjaukset voidaan tehdä kustannustehokkaasti korjaamalla vaurioiden aiheuttaja – ei vain pelkkää vauriota. Tällöin rakenteen kestoikä pitenee ja kustannukset pienenevät.
Roadscanners lyhyesti
Perustettu: 1998
Päätoimipiste: Rovaniemellä
Suomen muut toimipisteet: Tampere ja Helsinki
Tytäryhtiöt: Ruotsi, Tsekki, Norja, USA
https://www.roadscanners.com/fi

TIESITKÖ?

Roadscanners voitti PEHKO-projektillaan (Päällysteiden ennakoivan hoidon ja kunnostuksen ohjelmointi) kansainvälisen tiealan järjestön Road Federationin huippupalkinnon Global Road Achievement Awardin vuonna 2018. Projektia tehdään yhteistyössä Liikenneviraston ja ELY-keskusten kanssa.


Lisätietoja PEHKO-projektista: https://www.roadscanners.com/fi/reference/pehko-pehko-2015-2025-2028/
Lisätietoja IRF GRAA palkinnoista: https://www.irf.global/graa/