logopatteristo 2.jpg

ROKKE - Rovaniemen kaupunkikeskustan kehittäminen


Tavoite:

Hankkeen kehittämistavoitteena on luoda Rovaniemen kaupunkikeskustan yhteiskehittämisen toimintakulttuuri Rovaniemen kaupunkikeskustan elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Hanke aktivoi ja vahvistaa Rovaniemen kaupunkikeskustassa toimivien pk-yritysten, kaupungin ja kehittäjien välistä yhteistyötä ja verkostoitumista, ja siten tukee pk-yritysten yhteisten, uusien innovaatioiden ja liiketoimintamallien syntymistä.


Hankkeen tavoitteet: 

Luoda pk-yrittäjien, Rovaniemen kaupungin ja kehittäjien kanssa yhteinen toiminta-ja rahoitusmalli kaupunkikeskustan pitkäjänteisen ja strategisen yhteistyön kehittämiseen.

Aktivoida ja lisätä Rovaniemen kaupunkikeskustan jatkuvaa ja suunnitelmallista yhteiskehittämistä vastuullisuutta, yhteisöllisyyttä ja paikallisuutta painottaen.

 

Tulokset:

Hankkeen tuloksena kaupunkikeskustan kehittämistoiminta on saanut yhteiset suuntaviivat ja kehittämistä tehdään yhteisten tapaamisten ja muodostettujen kehittämistiimien avulla.

- Kaupunkikeskustan toimijat ovat verkostoituneet ja toimijoiden välinen yhteistyö on vahvistunut.

- Toiminta-ja rahoitusmallin myötä kaupunkikehittämisen työ on jäsentynyt. Kehittämistä tehdään pitkäjänteisesti ja strategisesti yhteistyössä pk-yritysten, kaupungin ja kehittäjien kesken hiottujen prosessien myötä - esimerkiksi palvelu-, tuote-ja  tapahtumakonseptointia ja markkinointiviestintää toteutetaan koordinoidusti.

- Kaupunkikeskusta on houkutteleva ja viihtyisä toimintaympäristö niin kaupunkikeskustassa toimivien pk-yritysten, paikallisten asukkaiden kuin myös matkailijoiden näkökulmasta.

- Rovaniemen vetovoimaisuus liiketoiminnan näkökulmasta katsottuna on lisääntynyt, sillä yhteiskehittämisen toimintakulttuuri ja kaupunkikeskustan positiivinen kehittämishenki, hyvä pöhinä, on vahvistanut olemassa olevien yritysten pitovoimaa sekä rohkaissut ja houkutellut uusia yrittäjiä.

- Yhteiskehittämisen toimintakulttuuri on kannustanut alueen verkostomaista yhteistyötä eri muodoissaan ja rohkaissut pk-yrityksiä tuotteistamaan erilaisia, yhteisiä, uusia tuotteita ja palveluita, jolloin kaupunkikeskustassa toimivien yritysten kilpailukyky ja tuottavuus on parantunut.

Myönteinen toimintakulttuuri on houkutellut asukkaita ja asiakkaita sekä lisännyt yritysten kassavirtaa. Paikallisten ja matkailijoiden näkökulmasta kaupunkikeskusta on muokkautunut uusien liiketoimintamallien jolloin palvelujen käyttöaste on vahvistunut. Asukkaat ja matkailijat kokevat kaupunkikeskustan tarjonnan tarpeitaan ja toiveitaan vastaavaksi ja ovat siten valmiita myös kuluttamaan vastuullisuuden, aitouden ja paikallisuuden arvojen mukaisestii myötä houkuttelevaksi käyntikohteeksi, jolloin palvelujen käyttöaste on vahvistunut.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 325 099€, josta Lapin liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuki on 260 079€ (80 %).  

Päätoteuttaja: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Yhteistyökumppani: Rovaniemen kaupunki

Aikataulu: 1.3.2020 - 28.2.2022 ( jatkoaika 31.8.2022)

Rahoituslähteet: EAKR 2014-2020

Kokonaisbudjetti: 325 099 €


Lisätietoja:

Projektikoordinaattori Miia Taivalantti, Rovaniemen kaupunki miia.taivalantti@rovaniemi.fi

Projektipäällikkö Jenni Kemi, Lapin AMK jenni.kemi@lapinamk.fi