Uusia yrityspalveluita: innovaatio- ja vientipalveluita yrityksille 

Keväällä 2021 käynnistetyllä kehittämisprojektilla on kaksi päätavoitetta. Toisaalta jalostaa alueen TKI- ja innovaatiopalveluita, jolloin kehitetään Rovaniemen kaupungin elinkeinopalveluita perinteisestä yritysneuvonnasta aktiiviseksi innovaatiopalvelujen tarjoajaksi ja välittäjäksi. Toinen päätavoite on tuottaa uusia vientipalveluita sekä luoda kansainvälistä verkostoa hyödyntävä Arctic Design Capital –palvelumalli.

Kehittämisprojektin toteutusaikataulu on 01.02.2021 - 31.03.2023. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat 399.903 euroa.Kehittämishankkeelle on myönnetty vuoden 2021 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 319 922 €. Tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista on yhteensä enintään 80.00%.  Hankekoodi: A76781. Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky. Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen.

Kehittämishanketta hallinnoi Business Rovaniemi, projektipäällikkönä toimii muotoilupäällikkö KTM Taina Torvela.   Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii dekaani, palvelumuotoilun professori Satu Miettinen Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta.

 

Kehittämishankkeen konkreettisena tavoitteena on luoda aktivoivampi kehittämis- ja innovaatioalusta sekä moderni kehittämiskulttuuri osana uudistuvaa elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa kaupungin kasvuohjelman toteuttamiseksi. Sen avulla autetaan alueen mikro- ja pk-sektoria hyödyntämään alueen muotoilu- ja innovaatio-osaamista ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä sekä vahvistetaan yrityksille tarjottavien palvelujen tasoa. Kehittämistyö tehdään aktiivisessa vuorovaikutuksessa alueen yrittäjien kanssa.

 

Kehittämishankkeen tavoitteet:

- Luoda uusia innovaatiopalveluja kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluiden asiakkaille sekä helpottaa innovaatiopalveluiden ostettavuutta, hyödynnettävyyttä ja saavutettavuutta

- Luoda kokonaan uusia yritystoimintamahdollisuuksia olemassa oleville ja uusille luovan alan toimijoille, kehitettyjen tarvelähtöisten konseptien avulla

- Konseptoida ja tuotteistaa konkreettisia innovaatiopalveluita osaksi elinkeinopalveluita

- Arktisen muotoilupääkaupungin kansainvälistymiskonseptin työstäminen: konkreettisia yrityspalveluita ja promootiokanavia yrityksille ja kulttuuritoimijoille

- Luoda ympärivuotinen, design-ajattelua ja kansainvälisyyttä lisäävä yhteistyömalli

- Edistää uuden liiketoiminnan syntymistä

- Edistää olemassa olevan liiketoiminnan kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä

- Edistää osaajien sijoittumista ja sitoutumista alueelle

- Edistää kaupungin modernia kehittämiskulttuuria ja uusien käytänteiden käyttöönottoa

- Käynnistää aktiivinen jälleenrakennusohjelman käytännön toteutus

Hankkeen avulla vahvistetaan innovatiivisten yrityspalveluiden vaikuttavuutta, alueen elinkeinoelämän elinvoimaa ja kilpailukykyä sekä luovien osaajien sijoittumista ja sitoutumista alueelle. Hankkeella edesautetaan alueen elinkeinoelämän sujuvampaa elpymistä pitkittyneen COVID-19-epidemian aiheuttamista vahingoista.

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb.png

Lisätietoja antaa
Torvela Taina
Muotoilupäällikkö
phone0401350361

Paikallisen kiertotalouden edistäminen

Napapiirin Residuum Oy, Napapiirin Energia ja Vesi Oy sekä Rovaniemen kaupunki edistävät paikallisesti kiertotaloutta Napapiirin Kiertotalouspuisto -hankkeella.

Hankkeen tarkoituksena on perustaa arktinen kiertotalouspuisto Rovaniemelle ja luoda kasvualusta kiertotalouden innovaatioille pohjoisen olosuhteisiin.

Hankeaika on 1.5.2019-28.2.2022. Hanke on Lapin liiton rahoittama, ja sille on myönnetty vuoden 2019 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 254.381 €. Hankkeen kokonaisbudjetti on 363.402 €. 

 

UUSI_Kaikki logot samassa_piennetty.jpg

 

Lisätietoja hankkeesta antaa


Hanna Liisanantti, projektipäällikkö
hanna.liisanantti@rovaniemi.fi
040 652 6024

Napapiirin kiertotalouspuisto

Rovaniemi on yksi Suomen kymmenestä kiertotalouden edelläkävijäkunnasta, ja sen tavoitteena on kehittyä arktisen kiertotalouden edelläkävijäksi.

Lue lisää