Tulevia hankkeen tapahtumia

Tule mukaan ilmaiseen Sustainable Travel Finland valmennuskokonaisuuteen

Tule oppimaan, kuinka Visit Finlandin vastuullisen matkailun ohjelma STF - Sustainable Travel Finland on nyt mahdollista suorittaa nopeasti, laadukkaasti ja tehokkaasti. Rovaniemen matkailun uusi aika -hanke järjestää huhti-kesäkuussa 2024 matkailuyrityksille maksuttoman valmennuskokonaisuuden, joka pureutuu konkreettisesti STF-merkin suorittamiseen Visit Finlandin akatemiavalmentajan johdolla.

Valmennusten teemat ovat:

1. STF - Sustainable Travel Finland -polku ja sen suorittaminen. Käytännön tekeminen alkaa jo paikan päällä!

2. Simppeli sertifiointi. STF-merkin suorittaminen vaatii pohjalle vastuullisuussertifikaatin. Valmennuksen avulla otat oikean suunnan kohti valitsemaasi sertifikaattia. Tämän konkreettisempaa tilaisuutta saat hakea!


3. STF Hub. Vastuullisuustyön keskeinen työkalu on sähköinen alusta STF Hub. Tämän tilaisuuden jälkeen tiedät kaiken tarvittavan STF-polusta ja näet STF Hubista polulla etenemiseksi vaihe vaiheelta.


4. Kehittämissuunnitelma kuntoon. Matkalla kohti STF-merkkiä sinun tulee tehdä yrityksellesi kehittämissuunnitelma sekä määritellä käytännön toimenpiteet. Tässä valmennuksessa se onnistuu!


5. Vastuullisuusviestintä. Vastuullinen tekeminen jää puolitiehen ilman tehokasta viestintää. Tästä valmennuksesta saat työkalut viestintään ja sen sisältöön eri kohderyhmille.

Miksi sinun kannattaa osallistua valmennuksiin?
Et pääse vastuullisuutta pakoon. Matkanjärjestäjien vaatimukset matkailuyrityksiä kohtaan kiristyvät jatkuvasti. Vastuullisuus yltää myös syvemmälle aina yhteismarkkinointiin ja alihankintaketjuihin asti.

Matkailuinvestointien rahoitus vaatii osoituksen vastuullisuudesta. ELY ja rahoituslaitokset vaativat osoitusta vastuullisuudesta, kun he arvioivat rahoitettavia hankkeita. STF-merkki on molemmille riittävä tapa todentaa yrityksen vastuullisuus. Vaikka toimittekin jo vastuullisesti on STF-merkin suorittaminen olennainen osa matkailuyrityksen toimintaa. Se osoittaa kaikille sidosryhmille, että otatte vastuullisuuden vakavasti. 

Lue lisää valmennuksista ja ilmoittaudu mukaan: https://events.businessrovaniemi.fi/stfvalmennus2024

Rovaniemen matkailun uusi aika – vastuullisuus, kestävyys, osallisuus ja ympärivuotisuus kilpailutekijöinä

 Rovaniemen matkailun uusi aika hankkeen tavoitteena on lisätä Rovaniemen seudun pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä edistämällä kestävän kehityksen, vastuullisuuden sekä kiertotalouden tavoitteiden omaksumista sekä TKI-toiminnan hyödyntämistä. Tavoitteena on myös lisätä paikallisten asukkaiden ja viranomaisten osallistumista Rovaniemen matkailun kehittämiseen osallistavien työpajojen ja tilaisuuksien avulla vuoropuhelua lisäämällä.

Hankkeessa luodaan ja vakiinnutetaan alueen matkailutoimijoiden, asukkaiden, kaupungin viranhaltijoiden sekä kehittäjien yhteistyöverkosto ja pysyvä toimintamalli, joka tukee matkailupalvelujen jatkuvaa uudistamista ottaen huomioon sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden tavoitteet.

Hanke perustuu Rovaniemen kestävän matkailun toimenpideohjelmaan, johon on kirjattu kaikkiaan 11 toimenpidettä kohdistuen matkailun paikallisten lieveilmiöiden vähentämiseen, ilmastonmuutoksen hillintään, yritysten ja paikallisen väestön osallisuuden lisäämiseen matkailun kehittämisessä, elinkeinoelämän tarpeista lähtevän TKI-toiminnan, pk-yritysten innovointivalmiuksien sekä matkailun kokonaisvaltaiseen, organisaatiorajat ylittävän yhteistyön vahvistamiseen.

Hankkeen toteutusaikataulu on 01.09.2023 – 31.12.2025. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat 213 346 euroa. Kehittämishankkeelle on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 170 677 €. Tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista on yhteensä enintään 80.00%.  

Lisätietoja: 

Katariina Lehtonen
Matkailun projektipäällikkö

+358 40 525 9346
katariina.lehtonen@rovaniemi.fi

 

logot.png