Yrittäjille henkilökohtaista neuvontaa ja sparrausta

Business Rovaniemen yritysneuvojat auttavat akuuteissa yrityksen kehittämis- ja rahoitustarpeissa henkilökohtaisesti. Kun kaipaat tukea ja sparrausta esim. rahoitushakemusten kirjoittamiseen ja kehitysideoiden miettimiseen, otathan yhteyttä yritysneuvojiimme.
Mikäli et juuri nyt tavoittanut neuvojiamme, lähetäthän yhteydenottopyynnön osoitteeseen yrityspalvelut@rovaniemi.fi. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.
Löydät kattavasti juuri yrittäjille suunnattua tietoa koronasta myös alla olevista pikalinkeistä.
Korona-ajan ajankohtaisia erikoispalveluita yrityksille

YRITYSTEN MÄÄRÄAIKAISEN KUSTANNUSTUEN 3. HAKUKIERROS ON PÄÄTTYNYT JA 4. HAKUKIERROS ON VALMISTEILLA

Kustannustuen kolmas hakukierros (hakuaika 27.4. - 23.6.2021) on päättynyt.

Valmisteilla olevan 4. hakukierroksen on odotettu käynnistyvän heinäkuun alkupuolella, mutta tämä siirtynee elokuulle. Tuki olisi tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 %:lla tukikaudella 1.3.-31.5.2021, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019. Kaikkien toimialojen yritykset voisivat jatkossakin hakea kustannustukea; aiempaan tapaan erikseen annettavalla asetuksella osa toimialoista ilman lisäperusteluja. Myös yksinyrittäjät voisivat edelleen hakea kustannustukea. Tuki olisi vähintään 2 000 euroa, jos tuen ehdot täyttyvät ja enimmäismäärä olisi jatkossakin miljoona euroa. Uuteen hakukierrokseen liittyvän lakiesityksen edistymistä voi seurata: 

https://tem.fi/-/kustannustuesta-uusi-hakukierros-nyt-myos-suurille-yrityksille-korvaus-asiakastilojen-sulkemisesta

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista. Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan.

Kustannustukea haetaan Valtiokonttorista sähköisen asiointikanavan kautta.

  

Neuvoja tuen hakemiseen saat Business Rovaniemen yrityskehittäjiltä: yhteystiedot

Katso lisätietoa yritysten kustannustuesta (kolmas hakukierros):

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/yritysten-kustannustuki-kolmas-hakukierros/

  

  

YRITYSTEN SULKEMISKORVAUKSEN HAKU ON AVAUTUNUT !

Sulkemiskorvaus keskisuurille ja suurille yrityksille, joissa on vähintään 50 työntekijää ja jotka on määrätty suljettaviksi lain tai viranomaisen päätöksellä, sisältyvät hallituksen esitykseen koskien kustannustuen 4. hakukierrosta. Korvaus olisi 70 % sulkemisajan tappiosta eli kustannuksista, joita ei pystytä kattamaan tuloilla. Tuen ehtona olisi, että yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 % sulkemiskaudella verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. Jos yritys kuuluisi konserniin, tappiota ja liikevaihtoa tarkasteltaisiin konsernitasolla. Tuen enimmäismäärä olisi 1,8 miljoonaa euroa. Tuesta vähennettäisiin sulkemisaikaan ja koronapandemiaan liittyvät vakuutuskorvaukset sekä muut samoihin kustannuksiin kohdistuvat valtiontuet.

Lakiesityksen edistymistä voi seurata: 

https://tem.fi/-/kustannustuesta-uusi-hakukierros-nyt-myos-suurille-yrityksille-korvaus-asiakastilojen-sulkemisesta

 

Mikro- ja pienyritysten sulkemiskorvaus

Sulkemiskorvaus yrityksille ja konserneille, joissa on enintään 49 työntekijää, on ollut haettavissa jo 12.5.2021 alkaen. 

Sulkemiskorvaus ja kustannustuki ovat kaksi erillistä tukea. Niitä maksetaan eri ajanjaksoilta. Yrityksen tilanteesta riippuen voi olla mahdollista saada molempia tai vain toista tukea.

Sulkemiskorvausta on haettava neljän (4) kuukauden kuluttua asiakastilojen sulkemisen päättymisestä.

Yritys voi saada sulkemiskorvausta, kun

 • sen toimitilat on suljettu kokonaan tilapäisesti asiakkailta lain määräyksen tai viranomaisen päätöksen mukaisesti. Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä sekä esimerkiksi liikunta- ja urheilutiloja, kuntosaleja, kylpylöitä ja sisäleikkipuistoja
 • yrityksellä on y-tunnus; yhtiömuodolla ei ole merkitystä korvauksen saamiselle
 • yritys on mikro- tai pienyritys, jossa on alle 50 työntekijää

Sulkemiskorvausta voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronapandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia.

Sulkemiskorvauksen perusteeksi ei riitä yrityksen omaehtoinen liiketoiminnan sulkeminen. Samoin jos yrityksen asiakasmäärää on rajoitettu, mutta sen toimitiloja ei ole suljettu kokonaan, yritys ei voi saada sulkemiskorvausta. Myöskään yritys, jonka toiminta on lopetettu, ei voi hakea sulkemiskorvausta.

Sulkemiskorvauksen myöntämisen esteet noudattavat kustannustukilain pykäliä. Verovelkarekisteriin merkitty verovelka tai ulosotossa perittävänä oleva verovelka ovat siis esteenä myös sulkemiskorvauksen saannille. Sen sijaan verovelka, jota ei ole merkitty verovelkarekisteriin, ei estä sulkemiskorvauksen saamista. Valtiokonttori saa tiedon verovelkarekisterimerkinnästä Verohallinnolta.

 

Sulkemiskorvauksen määrä perustuu siihen, kuinka suuret yrityksen kulut ovat olleet helmikuussa 2021 ja kuinka suuri osa liiketoiminnasta on ollut suljettuna. Esimerkiksi ravintoloille myönnettävän korvauksen laskennassa huomioidaan vain suljetun liiketoiminnan, eli ravintolasalin, myynti, mutta ulosmyynnin (take away) osuutta ei korvata. Korvaus maksetaan siltä ajalta, jonka liiketoiminta on ollut suljettuna. Palkkakuluista korvataan 100 % ja muista joustamattomista kuluista 70 %; joustamattomia kuluja tarkastellaan sulkemiskorvauksen osalta samoin kuin kustannustuessa. Sulkemiskorvaus ei korvaa liiketoiminnan menetyksiä. Tarkenna lisää havainnollisista esimerkeistä.

Sulkemiskorvausta haetaan Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa. Asiointipalvelu ohjaa hakemuksen täyttämisessä. Hakemuksen voi myös tallentaa luonnokseksi ja jatkaa täyttämistä myöhemmin. Hakemuslinkki: https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaus/

Katso lisätietoa ja usein kysytyt kysymykset sulkemiskorvauksesta:

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/sulkemiskorvaus/#tietoa-sulkemiskorvauksesta

Tarkista ohjeet ennen hakemuksen täyttämistä:

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/sulkemiskorvaus/#hakuohjeet

 

Yrittäjä voi saada työmarkkinatukea 30.6.2021 asti

Kela voi maksaa työmarkkinatukea niille yrittäjille, joiden yritystoiminta on kärsinyt koronaepidemian vuoksi. Väliaikaiset ehdot yrittäjän työttömyysturvassa ovat voimassa 30.6.2021 asti.

Kela voi maksaa työmarkkinatukea, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy:

 • päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt
 • yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 €/kk

Yritystoimintaa ei tarvitse lopettaa, jotta voi saada työmarkkinatukea.

Jos yrittäjällä on oikeus väliaikaiseen työmarkkinatukeen epidemian takia, työmarkkinatukeen ei sovelleta työmarkkinatuen muita ehtoja, kuten odotusaikaa, tarveharkintaa eikä osittaista työmarkkinatukea koskevia säännöksiä.

Yrittäjän työmarkkinatukea koskevat kuitenkin työttömyysturvan yleiset ehdot esimerkiksi ikärajasta. Kela voi maksaa yrittäjän työmarkkinatukea enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana työnhakija täyttää 65 vuotta.

Jos yrittäjä hakee tukea, hänen on huolehdittava, että työnhaku on voimassa TE-palveluissa. Työmarkkinatuen takautuva hakuaika on 3 kuukautta.

Uusi hakija ilmoittautuu ensin TE-palveluihin. Jos yrittäjä ei ole aikaisemmin hakenut yrittäjän väliaikaista työmarkkinatukea ja haluaa hakea sitä nyt, hänen pitää ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin. Sen jälkeen yrittäjä voi täyttää työttömyysetuushakemuksen Kelan asiointipalvelussa.

Työmarkkinatukea voi hakea siitä päivästä alkaen, kun työnhaku on ollut voimassa TE-palveluissa.

Jos yrittäjä ei ole koronaepidemian takia vielä työllistynyt takaisin yritystoimintaansa ja hakee edelleen työmarkkinatukea, on yrittäjän huolehdittava, että työnhaku on voimassa TE-palveluissa.

Jos yrittäjällä on tuloja, ne sovitellaan yhteen työmarkkinatuen kanssa. Yrittäjä voi tuen ohessa - ilman että se vähentää työttömyysetuutta - ansaita 1.6.2020-30.6.2021 alkavilla sovittelujaksoilla

 • 500 €, jos etuus maksetaan kuukauden välein
 • 465€, jos etuus maksetaan 4 viikon välein

 

Saat lisätietoa hakuprosessista Kelan sivustolta: https://www.kela.fi/tyottomyysturva-yrittaja

 

Yrittäjä Kelan henkilöasiakkaana

Yrittäjä voi saada Kelasta edellä jo mainitun väliaikaisen työmarkkinatuen ohella henkilöasiakkaana muitakin etuuksia, kuten asumis- tai perustoimeentulotukea tai tartuntatautipäivärahaa.

 

YLEINEN ASUMISTUKI

Yrittäjä voi hakea yleistä asumistukea asumismenojen helpottamiseksi. Asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle asumismenojen helpottamiseksi. Jos koronaepidemia on vaikuttanut yritystoimintaan ja yrittäjä on saanut TE-toimistosta lausunnon oikeudesta työmarkkinatukeen, tulona otetaan yleisessä asumistuessa poikkeuksellisesti huomioon työmarkkinatuki ja mahdollinen yrittäjän oma arvio yritystulosta, vaikka hänellä olisi voimassa oleva YEL-vakuutus. 

Yleinen asumistuki

 

PERUSTOIMEENTULOTUKI

Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Sen määrään vaikuttavat kaikki asiakkaan ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varat, kuten pankkitilillä olevat säästöt. Tuloiksi lasketaan myös muut sosiaalietuudet. Ennen toimeentulotukeen turvautumista täytyy hakea työttömyysetuutta.

Perustoimeentulotuki yrittäjälle

  

TARTUNTATAUTIPÄIVÄRAHA

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä, jos kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt olemaan poissa töistä, karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Tartuntatautipäivärahaa voi saada, vaikka ei olisi työkyvytön.

Tartuntatautipäiväraha

 

Lisätietoja

Työ- ja elinkeinoministeriö:

- kysymyksiä ja vastauksia yrittäjän oikeudesta työttömyysturvaan: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-yrittajien-oikeudesta-tyottomyysturvaan

TE-palvelut:

TE-palvelut koronatilanteessa yrittäjille ja työnantajille:  https://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/ukk_tyoantajille_ja_yrittajille/index.html    

Business Finlandin ja ELY-keskusten koronatukien haut ovat päättyneet 8.6.2020, mutta huolehdi loppuraportoinnista!

Hakujonojen sulkemisen ajankohta on ollut 8.6.2020 klo 16.15. Kaikki hakujonon sulkemiseen 8.6.2020 mennessä jätetyt hakemukset on käsitelty ja jonon sulkemisen jälkeen on palattu normaaliin kehittämisavustusten hakumenettelyyn.

Jos yrityksellesi on myönnetty tukea koronasyistä, muista huolehtia loppuraportoinnista ja projektiin liittyvän dokumentaation säilyttämisestä (10 vuoden ajan rahoituksen viimeisen erän maksamisesta). 30 % rahoituksesta maksetaan loppuraportin hyväksymisen jälkeen. Rahoituksen maksamisen edellytys on, että yritys on täyttänyt loppuraportin ja että projekti on toteutettu suunnitelman mukaan rahoituspäätöstä ja rahoitusehtoja noudattaen. Jos projektin loppumispäivämäärään mennessä kustannuksia ei ole ehtinyt syntyä tai loppuraportti jää palauttamatta, syntyy tuen saajalle takaisinmaksuriski.

Tästä löydät lisätietoa menettelylle tukipäätöksen myöntämisen jälkeen:

Business Finland: ohjeet tuen saajalle https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/ohjeet-rahoituksen-saajalle/#raportointi

ELY-keskus: ohjeet tuen saajalle täältä

- ELY-keskusten koronarahoituksen puhelinpalvellu (puh 0295 024 800) ma klo 12.00 - 15.00 ja to klo 9.00 - 12 .00

- sähköisen asioinnin neuvontaa Yritys-Suomen puhelinpalvelusta (arkisin klo 9.00-16.15) puh. 0295 020 500

 

Business Finlandin tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin

Tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina on tarkoitettu Suomessa toimiville vähintään kuusi henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille. Rahoitusta voivat hakea kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimivat yritykset sekä säätiöt ja yhdistykset, jotka etsivät kehittämisen avulla uusia keinoja liiketoimintansa häiriötilanteen ratkaisemiseen. Panostamalla kehittämiseen yritykset haluavat parantaa liiketoimintaedellytyksiään ja uudistaa toimintaansa ollakseen kilpailukykyisiä koronakriisin jälkeen.

Liiketoiminnan häiriötilanteeseen myönnettävä laina voi olla vähintään 100 000 euroa ja enintään 500 000 euroa. Laina-aika on pääsääntöisesti 7 - 10 vuotta. Business Finlandin myöntämän lainan osuus on 50-70 % projektin hyväksytyistä kustannuksista.  Hakijan on pystyttävä osoittamaan Business Finlandille, että sillä on riittävä kokonaisrahoitus projektin ajalle ja rahoituksen saajan on myös pystyttävä ensin maksamaan projektista syntyvät kustannukset itse. 

 Tilapäistä lainarahoitusta voi hakea 15.10.2021 asti. Projektien toteutus voi jatkua myös hakuajan päättymisen jälkeen. Rahoituspäätökset tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Lue lisää TKI-lainasta:          https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tki-laina-hairiotilanteisiin/

 

Business Finlandin koronaepidemiaan liittyvät palvelut ja uutiset:  https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/koronavirus/

 

 

Finnveran tuki rahoitusjärjestelyissä

Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa Finnvera turvaa pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti alkutakauksella, pk-takauksella ja Finnvera-takauksella.

Häiriötilanteessa Finnveran takausosuudet ovat normaalitilannetta korkeampia. Takaus on ensisijaisesti 80 prosenttia, mutta jopa 90 prosentin takaus voidaan myöntää pankin myöntämien velkakirjaluottojen takaamiseen, jos pk-yrityksen rahoituksen järjestyminen sitä ehdottomasti edellyttää. 

 Lue lisää:         https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille

 

VEROHALLINNON PALVELUISTA

Korona voi aiheuttaa yrittäjille, yrityksille ja kirjanpitäjille vaikeuksia hoitaa veroasioita. Verohallinto on koonnut ohjeita niille yrityksille ja yrittäjille, joilla on koronatilanteen vuoksi vaikeuksia ilmoittaa ja maksaa veronsa ajoissa. Löydät ne täältä: Koronatilanne: Verohallinto tukee yrityksiä

 

TEM-konserni

Koronatiedotteet: https://tem.fi/koronavirus

 

APUA HENKISEEN JAKSAMISEEN

Mm. Kriisipuhelin päivystää 24/7 suomen kielellä numerossa 09 2525 0111.

Khttps://mieli.fi/fi/tukea-ja-apua/kriisipuhelin-keskusteluapua-numerossa-09-2525-0111

 HUOJENNUKSET KAUPUNGIN OMISTAMIEN YRITYSTILOJEN VUOKRIIN JA YRITYKSILLE VUOKRATTUJEN MAIDEN VUOKRIIN

Rovaniemen kaupunginhallitus on 28.6.2021 hyväksynyt tukitoimet kaupungin omistamien tilojen ja maiden vuokralaisille sekä kriteerit tila- ja maanvuokrahuojennuksia hakeville yrityksille. Vuokrahuojennuksia voi hakea 30.11.2021 saakka.

Ensisijaisesti yritysten, jotka tarvitsevat avustusta tilavuokrien ja maanvuokrien maksuun, tulee hakea valtiolta saatavia erilaisia tukia. Tukien hakemisessa yritykset saavat tarvittaessa apua Business Rovaniemeltä.

Kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt (mm. Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy) tekevät osaltaan itsenäisesti päätökset mahdollisista vuokrahuojennuksista tai maksujärjestelyistä liiketaloudellisin perustein.

Vuokrien huojennusvaihtoehdot:

1.  Maksujärjestelyt maksamattomien vuokrien osalta

 • Vuoden 2020 maksamattomien yritystilojen vuokrien ja yritysten maksamattomien maanvuokrien maksuun voidaan tarvittaessa laatia maksujärjestely yrityskohtaisesti. Mikäli maksujärjestely laaditaan, tulee maksamattomien vuokrien olla maksettu 31.12.2022 mennessä.
 • Yritystilojen vuokrien ja yritysten maanvuokrien maksuun voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikojen pidennyksiä ajalla 1.1.–31.12.2021 kuitenkin niin, että vuokrien tulee olla maksettu 31.12.2023 mennessä.

2.  Vuokrien alennus

 • Vuoden 2020 yritystilojen vuokrien ja yritysten maksamattomien maanvuokrien maksuun voidaan tarvittaessa myöntää vuokra-alennusta
 • Huojennuksen määrä voi olla 100 % (vuokrien anteeksianto)

Tila- ja maanvuokrahuojennuksen hakijan tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 • hakija on kaupparekisterissä ja ennakkoperintärekisterissä
 • vuokrasopimuksen kohteen toiminta liittyy elinkeinotoiminnan harjoittamiseen
 • vuokrasopimuksen vuosivuokran arvo on vähintään 10 000 €
 • 1.6.2019 tai sen jälkeen tehtyjen vuokrasopimusten kohteena oleva liiketoiminta ei ole vuokrasopimuksen solmimisen jälkeen ehtinyt käynnistyä koronapandemiasta johtuvista syistä; tai hakijan liiketoiminta on koronapandemiasta johtuvista syistä keskeytynyt liiketoiminnan käynnistymisvaiheessa
 • ennen 1.6.2019 tehtyjen vuokrasopimusten osalta hakijan tulee osoittaa huojennusajanjaksolta koronapandemiasta johtuvista syistä johtuva vähintään 30 %:n liikevaihdon alenema verrattuna vuotta edeltävään vastaavaan jaksoon; alenema osoitetaan kirjanpidon raporteilla
 • hakija ei ole saanut tai hakijalla ei olisi ollut mahdollista saada avustusta Valtiokonttorin kautta jaetuista kustannustuista
 • hakijan saama vakuutuskorvaus vähennetään huojennuksen määrästä 
 • huojennusjaksona on kalenterikuukausi: huojennusoikeutta tarkastellaan kalenterikuukausittain, eli huojennusta voi saada esim. helmi-maaliskuulle 2020, vaikka muille vuoden 2020 kuukausille oikeutta ei olisikaan
 • hakijalla arvioidaan olevan hakemushetkellä elinkelpoisuuden edellytykset, mitä varten hakija toimittaa hakemuksen liitteenä viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen sekä uusimman tuloslaskelma- ja taseraportit 
 • hakijalla ei ole ennen 1.1.2020 erääntyneitä avoimia tila- tai maanvuokralaskuja Rovaniemen kaupungille 
 • hakija ei ole konkurssissa tai selvitystilassa

Hakemuksen tekeminen

Huojennuksen hakuaika päättyy 30.11.2021. Huojennusta haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella; linkki alla. Valmistaudu hakemuksen täyttämiseen tutustumalla em. kriteereihin ja hankkimalla tarvittavat liitteet sekä täytä hakemus huolellisesti. Hakemusta ei voi tallentaa kesken käsittelyn vaan se on täytettävä kerralla. 

Hakemuksen liitteinä tulee toimittaa: 

 • yrityksen verovelkatodistus, joka on saatavilla osoitteessa https://omavero.vero.fi  
 • yrityksen uusin tuloslaskelma ja tase, tuloslaskelmassa tulee olla vertailutietona edellisen vuoden vastaavalta ajalta kumulatiivinen liikevaihto
 • yrityksen viimeisin vahvistettu tilinpäätös
 • ennen 1.6.2019 tehtyjen vuokrasopimusten osalta hakijan tulee osoittaa huojennusjaksolta eli kultakin kuukaudelta vähintään 30 %:n liikevaihdon alenema verrattuna vuotta edeltävään vastaavaan jaksoon; alenema osoitetaan kirjanpidon raporteilla

 

Täytä huojennushakemus  TÄSTÄ

 

Lisätietoa hakumenettelyistä:

Maanvuokra-asioissa yhteyshenkilö Pertti Onkalo, 040 522 9184

Tilavuokra-asioissa Pekka Latvala, 050 569 8655

Vuokra-alennuksissa Business Rovaniemi, Matti Impiö 0400 789 551

 

 

MUUT TUKITOIMET

Kaupunginhallituksen 30.3.2020 hyväksymä tukipaketti sisältää muun muassa hankintojen aikaistamista ja kohdistamista paikallisiin yrittäjiin, vuokrien maksuaikojen pidennyksiä ja joustoja laskujen maksuehtoihin.

Päätetyt tukitoimet yrityksille:

Hankinnat

 • Rovaniemen kaupungin yksiköt aikaistavat tälle vuodelle suunniteltuja, välttämättömiksi katsomiaan hankintoja.
 • Hankinnat pyritään kohdistamaan paikallisiin yrityksiin hankintalaki ja kilpailulainsäädäntö huomioiden. Joustavammat menettelyt kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa.
 • Pienhankintoja pyritään suuntaamaan paikallisille toimijoille, huolto- ja toimintavarmuus huomioiden.
 • Isommat hankinnat pyritään jakamaan osiin mahdollisuuksien mukaan.
 • Tiedonkulkua tarjouspyynnöistä tehostetaan.
 • Nykyisten sopimusten ehtoja pyritään kohtuullistamaan mahdollisuuksien mukaan.

Yrityspalvelut

 • Yrityspalvelujen toimijat tehostavat viestintää palveluistaan ja kehittävät palveluitaan.
 • Yritysten neuvontapalveluissa korostuvat ELY:n, Business Finlandin ja Finnveran uudet korona-tukivälineet.
 • Yksinyrittäjien tilanteen tukemiseen kohdennettavien toimien neuvonta varmistetaan yhteistyössä valtion viranomaisten kanssa.
 • Yrityspalvelujen toimijat selvittävät Rovaniemen kylien kehittämissäätiön mahdollisuudet tukitoimenpiteisiin poikkeusaikana rahoitusmahdollisuuksien mukaisesti.

Yleiset

 • Kaupungin tytäryhteisöt laativat omalta osaltaan yhteisökohtaiset suunnitelmat toimenpiteistään yritystoiminnan tukemiseksi mahdollisimman nopeasti, noudattaen nyt kaupungin hyväksymiä linjauksia.
 • Kaupungin tytäryhteisöjen rahoitustarve turvataan korona-epidemian ongelmien johdosta.
 • Kaupungin ostolaskujen maksuja yrityksille voidaan aikaistaa.
 • Myyntilaskujen laskuttamista voidaan lykätä ja niille sopia pidempiä maksuehtoja. Myös jo laskutetuille ja maksamattomille saataville voidaan myöntää maksuaikojen pidennyksiä, max 90 pv.
 • Kaupunkimarkkinointia kehitetään ja toteutetaan uuden brändin pohjalta. Suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteisiä asukas- ja yrityskampanjoita.

Vetoomukset

 • Kaupunki vetoaa paikallisiin yrityksiin, että ne toteuttavat mahdollisuuksiensa mukaan kunnan edellä linjaamia toimenpiteitä myös omassa toiminnassaan.
 • Kaupunki vetoaa kuntalaisiin, että jokainen pyrkii ostokäyttäytymisessään huomioimaan paikallisten yritysten palvelut ja tarjonnan.

 

Business Rovaniemi

Yrityskehittäjämme palvelevat kaupungin ydinkeskustassa.

Ainonkatu 1, 96200 ROVANIEMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 16:00
Ke - To: 08:00 - 16:00
Pe: 08:00 - 16:00

Kaikki tiedot