Palvelut
Palvelu

Suunnittelutarveratkaisu

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Suunnittelutarveratkaisua haetaan kaupungin kaavoituksesta, joka antaa asiassa myös neuvontaa. Suunnittelutarveratkaisua voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Suunnittelutarveratkaisua haetaan kaupungin sähköisen lupapalvelun kautta tai erillisellä lomakkeella, joka löytyy kaupungin internetsivuilta. Hakemus liitteineen toimitetaan kaavoitukseen.

Suunnittelutarveratkaisun vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille.

Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

  • Hakemus
  • Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta (lainhuuto, vuokrasopimus)
  • Virallinen karttaote/tonttikartta (Asemakaava tai yleiskaava-alueella kaavaotteet Osviitasta)
  • Asemapiirros
  • Selvitys naapurien kuulemisesta.

Suunnittelutarveratkaisua tulee hakea hyvissä ajoin ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä. Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana. Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen suunnittelutarveratkaisun ja rakennusluvan lainvoimaisuutta.

Suunnittelutarveratkaisu myönnetään, mikäli luvan myöntämiselle on maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset perusteet.

Kaupungin hyväksymän hinnoittelun mukaisesti viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Palvelun asiointikanavat

Rovaniemen rakennusvalvonnan sähköinen lupapalvelu

Sähköisen asioinnin kautta voit hakea lupaa mm. uudisrakentamiseen, laajennukseen, muutokseen, purkuun, aitaamiseen ja puunkaatoon.

Lisätietoja

Rakennusvalvonnan puhelinpäivystys

Rakennusvalvonnan puhelinpäivystys palvelee rakentamisen lupiin liittyvissä asioissa, arkisin 8:30-11:30.

Lisätietoja

Kaupungin asiakaspalvelut Osviitta

Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelut Osviitasta saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.

Koskikatu 25, 96200 ROVANIEMI

Aukioloajat

Osviitan kesäaukioloajat 7.6. - 1.8.2021
Ma - Ti: 09:00 - 16:00
Ke - To: 09:00 - 16:00
Pe: 09:00 - 15:00

Lisätietoja
Asiasanat
asuinrakentaminen