Yksinyrittäjätuen hakuaika päättyi 30.9.2020

Onko koronavirus vaikuttanut tulojesi muodostumiseen? Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.
Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.-31.8.2020 syntyneisiin kustannuksiin ja tuen viimeinen hakupäivä on 30.9.2020.

Tuki haetaan yrityksen kotikunnasta. Voit tarkistaa yrityksesi kotikunnan YTJ-rekisteristä täältä

Please, find more information in English from SUPPORT FOR SOLE ENTREPRENEURS.pdf 

 • 2 000 euron suuruinen kertakorvaus on tarkoitettu yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.
 • Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä
 • Yksinyrittäjäksi määritellään päätoiminen yrittäjä tai ammatinharjoittaja, mukaan lukien freelanceyrittäjä
 • Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia
 • Tuki on harkinnanvarainen
 • Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä
 • Tukea ei voi myöntää yritykselle, jolla on verovelkoja, jos sillä ei ole verohallinnon hyväksymää suunnitelmaa verovelan maksamiseksi
 • Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 4 §:n mukaan veronalaisia elinkeinotuloja ovat elinkeinotoiminnassa rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot. Koska kyseessä olevia tukia/avustuksia ei ole erikseen säädetty verovapaiksi, nämä ovat yritykselle veronalaista tuloa. Kyseiset tulot ovat yritystoiminnasta saatavaa tuloa, joka on kirjattava kirjanpitoon tulona. Kunnat ilmoittavat yksinyrittäjille maksamansa avustukset Verohallinnolle.

Löydät tarkentavia kysymyksiä ja vastauksia toimintatuesta täältä

Yksinyrittäjät, joiden yrityksen kotikunta on Rovaniemi, voivat hakea tukea Business Rovaniemen sähköisen hakukanavan kautta.HAKEMUSLOMAKE -valikosta pääset suoraan sähköiseen hakemukseen.

Tutustu kuitenkin ENNAKKOON ja huolellisesti alla olevaan tarkistuslistaan sekä varaudu tarvittaviin liitteisiin ja hakemuksessa esitettäviin kysymyksiin. Pakollisia tietoja ja liitteitä edellyttävää hakemusta ei voi tallentaa keskeneräisenä, vaan se on tehtävä kerralla valmiiksi. Mikäli olet epävarma hakukriteereistä tai -prosessista, olethan yhteydessä yrityskehittäjiimme (ma - pe klo 8 - 16), autamme mielellämme. 

Yksinyrittäjän tuen tarkistuslista

 • Yritykseni kotipaikka on ROVANIEMI.

 • Olen päätoiminen yksinyrittäjä.

   

  • Yksinyrittäjäksi määritellään päätoiminen yrittäjä tai ammatinharjoittaja, mukaan lukien freelanceyrittäjä, jolla ei hakemushetkellä ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, ei lomautettunakaan.

  • Yksinyrittäjän avustusta myönnetään yrittäjä-, ei yrityskohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän on ainoa työntekijä, avustusta haetaan sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti. Mikäli yrittäjällä on muita yrityksiä, joissa on hänen lisäkseen muutakin työvoimaa, koronahäiriöön tarkoitettua tukea on haettava yritysten käytettävissä olevista kanavista sen mukaan, missä yrityksessä yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

  • Muut sivutulot eivät ole este yksinyrittäjien tuen myöntämiselle muiden ehtojen täyttyessä. Tukea myönnetään myös yrittäjälle, joka edelleen täyttää tuen saannin yleiset edellytykset, mutta on epidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen hakeutunut palkkatöihin.

  • Eläkkeen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle muiden ehtojen täyttyessä. Päätoimiseksi yksinyrittäjäksi luettava henkilö voi saada mitä tahansa eläkettä, kunhan hän täyttää tuen muut ehdot.

   

 • Olen YEL-rekisterissä tai voin esittää minimissään 20 000 euron (sis. alv) yrittäjätulon tai laskutuksen.

 • Yritykseni ei ole maa-, kala- ja metsätalouden yritys eikä toiminta ole maataloustuotteiden jalostusta. Yritykseni ei ole myöskään sijoitustoimintaa.

 • Koronaepidemia on heikentänyt merkittävästi yritykseni taloudellista tilannetta 16.3.2020 jälkeen: selvitys liikevaihdon pienentymisestä koronatilanteen vuoksi kuukausittain tällä lomakkeella LIIKEVAIHTOLOMAKE.pdfYksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Merkittävänä heikentymisenä voidaan pitää sitä, että myyntituotot ovat laskeneet 30 prosenttia tai enemmän pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Sesonkiluonteisessa liiketoiminnassa vertailu tehdään edellisen sesongin myyntituottojen kehitykseen.

 • Yritystoimintani on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa.

 • Yritykselläni ei ole rekisteriin merkittyä verovelkaa TAI yritykselläni on rekisteriin merkittyä verovelkaa ja yritykselläni on voimassa oleva maksujärjestely.

 • En ole saanut koronaepidemian vuoksi jaettua avustusta Ely-keskuksesta tai Business Finlandista. Mikäli olen näitä hakenut, mutta en ole saanut päätöstä ja saan yksinyrittäjän koronatuen, olen velvollinen ilmoittamaan asiasta Ely-keskukseen tai Business Finlandiin.

 • Minulla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus

Yksinyrittäjän tuen hakuun tarvittavat liitteet

Varaudu liittämään hakemukseen seuraavat käsittelyyn tarvittavat liitteet (pdf, jpg- tai png -muodossa, kukin erillisenä liitteenä ko. kohtaan)

1. Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös

TAI Veroilmoitus 2019/ viimeisin veroilmoitus 

TAI mikäli yrittäjä tekee kirjanpidon itse, jäljennökset kirjanpidosta ja yrittäjän vakuutus tietojen oikeellisuudesta 

TAI mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, toimita jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista

2. Selvitys liikevaihdon/ myynnin pienentymisestä koronatilanteen vuoksi tällä lomakkeella LIIKEVAIHTOLOMAKE.pdf

3. Verovelkatodistus

 • Hakijan perustiedot: mm. yritysmuoto, y-tunnus, YEL-vakuutusnumero, yritystoiminnan aloitusajankohta, pankkiyhteys (yrityksen virallinen tilinumero IBAN-muodossa, ilman välilyöntejä)
 • Toiminnan kuvaus: mm. tuotteet/palvelut, asiakkaat, miten koronavirus on vaikuttanut toimintaan
 • Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana. Katso tarkemmin de minimis-tuesta TÄSTÄ
 • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen)
 • Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita.

Suosittelemme perehtymään ensin HUOLELLA avustuksen hakuohjeisiin ja tarvittaviin liitetietoihin. Koska hakulomaketta ei voi tallentaa, sinulla tulee olla valmiina kaikki hakemuksen täyttöön vaadittava materiaali. Tekemällä hakemuksesi kerralla oikein, nopeutat myös päätöksentekoprosessia merkittävästi. 

Huomio! Hakemukseen tunnistaudutaan yksityishenkilön mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksella – ei yrityksen. Huomaathan myös, että Internet Explorer -selainta ei tueta tietoturvasyistä. Suosittelemme käyttämään esim. Google Chromea.

Saat hakemuksen lähetettyäsi ruudulle vahvistuksen sen vastaanottamisesta, et kuitenkaan erillistä sähköpostia. Saat sähköpostitse ilmoituksen, kun hakemuksesi on otettu käsittelyyn.

Jos olet epävarma jostain kohdasta, soita yrityskehittäjillemme (ma - pe klo 8 - 16) ennen hakemuksen lähettämistä. Puutteellisesti täytetty hakemus aiheuttaa viivästystä päätösprosessiin ja maksatukseen.

Klikkaa Hakemuslomakkeelle TÄÄLLÄ

Hakemukset käsitellään viivytyksettä saapumisjärjestyksessä. Päätöksestä ilmoitetaan sähköpostitse. Maksatus tapahtuu viikon sisällä päätöksestä. Mikäli päätös on kielteinen, hakijalle toimitetaan viranhaltijapäätös perusteluineen ja valitusohjeineen.

 

Kysy lisätietoa
-
-
Ota yhteyttä

Business Rovaniemi

Yrityskehittäjämme palvelevat kaupungin ydinkeskustassa.

Ainonkatu 1, 96200 ROVANIEMI,
2. kerros

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 16:00

Kaikki tiedot