Yrityspalvelusetelillä apua yrityksesi kehittämiseen


Rovaniemen kaupungilla on käytössä yrityspalveluseteli alueen yritysten vaikuttavan ja aktivoivan kehittämisen tueksi.

Rovaniemen Yrityspalvelusetelin historian neljännen ja vuoden 2021 toisen hakukierroksen hakuaika oli 1.9. - 30.9.2021. Päätökset kaikille tuolloin saaduille hakemuksille on tehty ja päätöksistä on ilmoitettu kaikille hakijoille kirjallisesti.

Seuraava haku käynnistyy toukokuussa 2022. Haku tapahtuu sähköisellä hakemuslomakkeella, joka avautuu tämän sivun alalaidan pikalinkkiin hakukierroksen ajalle. Tutustu kuitenkin jo ennakkoon setelin ehtoihin!

Yrityspalveluseteli toimii kaupungin elinkeinopolitiikan aktivoivana välineenä, jonka tarkoitus on tukea rovaniemeläisten pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä auttaa omistajanvaihdostilanteissa. Tavoitteena on osaltaan tukea yritysten kehittämistoiminnan jatkumista tai aktivoitumista sekä liikevaihdon ja työpaikkojen kasvua.

Samalla seteli edesauttaa yksityisten yrityspalvelumarkkinoiden kehittymistä Rovaniemen seudulla.

Seteli täydentää muita julkisrahoitteisia asiantuntijapalveluita, kuten mm. ELY-keskuksen palveluja.

 

Mikäli yrityksesi toimii Rovaniemen maaseutualueella, tutustu myös Kylien kehittämissäätiön Yritysseteliin täältä

 

Business Rovaniemi järjesti 10.8.2021 infowebinaarin yrityspalvelusetelistä edesauttamaan hyvien kehityshankkeiden ja hakemusten saamista. Löydät siinä läpikäydyn esityksen tästä

 

Business Service Voucher in English

BUSINESS SERVICE VOUCHER FOR BUSINESS DEVELOPMENT

 

Please find more information about Business Rovaniemi and its services, including the Business Service Voucher, on our English website .

 

Starting on June 2020, the City of Rovaniemi has started to provide Business Service Vouchers. The latest application period, the second in 2021, for the Rovaniemi Business Service Voucher was held in September 2021 and the next period will be opened in the early months of the year 2022.

Applications for service providers began earlier on April 2020. The application process for service providers is continuous.

The Business Service Voucher acts a business policy instrument for the city, the intention of which is to support the growth and internationalisation of SMEs, and for providing assistance with change of ownership situations. At the same time, the voucher assists in the development of the company services markets in the Rovaniemi region.

 The voucher supplements the publicly funded expert services, such as e.g. the services of the ELY Centre, and is a swift instrument for catering to the needs of Rovaniemi’s SMEs. The purpose of the Business Service Voucher is to contribute towards the continuation or activation of the development activities of enterprises and increasing the turnover and number of jobs in companies.

If you have been unable to reach our advisers for further information, please send an email request for us to contact you to yrityspalvelut@rovaniemi.fi. We will contact you as soon as we can.

 

What is the Business Service Voucher intended for?

The Business Service Voucher is the commitment of the City of Rovaniemi for compensating on behalf of the customer some of the prices for services provided by the service provider up to a predetermined value. The customer enterprise can independently decide from which service provider approved by the City of Rovaniemi they purchase services from using the voucher.

As the organisation granting the vouchers, the City of Rovaniemi is not responsible for the selection made by the customer. The Business Service Voucher has to be granted before the service can be used. The service provider and customer enterprise granted the voucher shall mutually agree on the terms and conditions of providing the service in question. The City of Rovaniemi, as the organisation granting the voucher, is not a contractual party.

The Business Service Voucher finances the development measures of enterprises. The term development measures means activities that affect the company in the long term, are strategically significant, and renew company operations. The Business Service Voucher can be used for purchasing the following expert services related to the development of commercial activity:

 • Planning internationalisation and implementing market research
 • Participation in trade fairs related to internationalisation (in Finland and abroad); payments for participation, sales booth fees and travel expenses
 • Funding and investment plans related to company growth, including applications
 • Services for improving financial management
 • Legal and contract advice
 • Consultation and research services focused on growth intended for the boards of directors and executive committees of companies
 • Company strategy and governance
 • Product development, commercialisation and service design
 • Services for developing the digitalization of the company
 • Services related to the development of sales and marketing
 • Appraisals, legal and contract advice related to change in ownership

   

  If your company operates in Rovaniemi’s rural district, please check also the Business Service Voucher provided by Rovaniemen kylien kehittämissäätiö (Foundation for the Development of Villages in Rovaniemi; information and application only in Finnish) from here

 

 What is the value of the Business Service Voucher? Own funding share 20%.

 The value of the service purchased using the Business Service Vouchers granted by the City of Rovaniemi is

 2,500 euros (VAT 0 %), or 5,000 euros (VAT 0 %)

 of which the company shall itself fund 20 % (i.e. 500 euros or 1,000 euros). The Business Service Voucher is valid for a period of six months.

 

 This year, it has been decided that a total of 150,000 euros will be distributed via Business Rovaniemi. The purpose of the Business Service Voucher is to support the growth and internationalisation of SMEs, and for providing assistance with change of ownership situations.

 

 The granting of the vouchers is deliberated by Business Rovaniemi, i.e. the organisation providing economic development and business services for the City of Rovaniemi.

 A Business Service Voucher can be granted to a company once every two years.

 

 How can we apply to be a service provider for the Business Service Voucher?

 Service provider means a company that provides the services sought using the Business Service Voucher. Companies approved as service providers are registered in the Vaana service voucher system that is already used by the City of Rovaniemi. A company that can be approved as a Business Service Voucher service provider must satisfy the criteria stated in the Act on the Contractor’s Obligations and Liability when Work is Contracted Out. You can apply to become a service provider using the Business Rovaniemi link below.

 In practice, the service provider is required to register with the so-called Reliable Partner (Luotettava Kumppani) service (www.vastuugroup.fi) that enables the granting organisation to check the aforementioned criteria have been met. The application time for service voucher provider is continuous.

 Find the application form here (in Finnish):    APPLICATION FOR SERVICE PROVIDER

 

 How do I choose my service providor?

 The company granted the Business Service Voucher shall independently select the service provider they require using the Vaana.fi service provider register. We will update the register continually. You will find all accepted service providors and their accepted services from here (in Finnish): here

 

 Can my company apply for a voucher?

 Very possibly, yes! However, there are a few conditions and criteria that have to be met before receiving Business Service Voucher. The voucher is made available to small and medium-sized enterprises (Business ID / VAT number) based in Rovaniemi who are focusing on growth or internationalisation, require company renewal and/or strategic development.

 Before submitting the application, the company applicant should click on the link updated above to examine the service products of approved service providers. 

 The company granted the Business Service Voucher shall independently select the service provider they require using the Vaana.fi service provider system. The service provider and customer enterprise agree between themselves on the terms and conditions for the provision of the service.

 

 Great! How do we apply?

 You can apply for a Business Service Voucher by completing the application form. The next application period will be opened in the early months of the year 2022.

 We recommend that you prepare your application thoroughly. Well-completed applications will naturally make the decision-making process smooth, however, from the applicant's point of view it is far more important to make sure that the decision makers will get a true and sufficient picture of the development project, because only a limited number of Business Service Vouchers may be granted within the current year's budget. Please read the instructions and what appended information is required, and send your application well in advance before the end of the application period. The applications will be processed already during the application period on a first come, first served basis.

 

 Appendices required for the application 

 • Financial statements for latest financial year; the entire so-called balance sheet book, pdf or jpg format, max 5 appendices
 • Latest financial reports for the current financial year; the so-called long income statement and balance sheet including a comparison with the previous year, pdf or jpg format, max 5 appendices
 • Certificate of tax debts and if the company has tax debts, verification of the tax repayment plan approved by the Tax Administration. The online tax debt register can be found from here: https://www.vero.fi/en/e-file/mytax/

You may attach also other possible appendices e.g. concerning the intended use of the voucher; pdf of jpg format, max 5 appendices.

When applying, the entrepreneur must provide assurances that the information is correct.

If you are uncertain about something, please contact our business developers Monday – Friday 8 a.m. – 4 p.m. before submitting the application. An incomplete or deficient application will cause delays in the decision-making and may lead to the rejection of the application. The lack of mandatory appendices required will cause the rejection.

 

Fill in the application (available only during the application period)  here


How does the Business Service Voucher work?

More information about the Rovaniemi Business Service Voucher, including e.g. billing information:  Guidebook    (in Finnish)

 

Please contact our business developers if you need more information about the Business Service Voucher.


Lue lisää yrityspalvelusetelistä

Yrityspalveluseteli on Rovaniemen kaupungin sitoumus korvata setelin saajan puolesta osa tämän kaupungin hyväksymältä palveluntuottajalta hankkiman asiantuntijapalvelun hinnasta ennalta määrättyyn arvoon saakka. 


Yrityspalvelusetelillä rahoitetaan yrityksen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Näillä tarkoitetaan yritykseen pitkäkestoisesti vaikuttavia, strategisesti merkittäviä ja yrityksen toiminnan uudistamista tukevia toimia. Yrityspalvelusetelillä ei voi siten rahoittaa aineellisia investointeja tai käyttöpääomaa. Sillä ei voi myöskään rahoittaa yrityksen nykyisen toiminnan mukaisia operatiivisia toimenpiteitä, esimerkiksi normaaleja myynti- tai markkinointikampanjoja tai yrityksen perustoimintaan oleellisesti liittyvien ohjelmistojen hankintaa tai päivitystä.  


Yrityspalveluseteli täydentää  muita julkisrahoitteisia asiantuntijapalveluita. Sillä ei voi rahoittaa asiantuntijapalvelua, johon on jo saatu tai saatavissa muuta julkista tukea, esimerkiksi Ely-keskuksen, Business Finlandin, Leader -rahoituksen tai Rovaniemen Kylien kehittämissäätiön kautta.

 

Yrityspalvelusetelillä voidaan hankkia seuraavia yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluita:


– Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset
– Kansainvälistymiseen liittyvät messuosallistumiset (ulkomaat ja kotimaan); osallistumismaksu, osastopaikkamaksu ja matkat
– Kasvuun liittyvät rahoitus- ja investointisuunnitelmat sekä hakemukset
– Taloushallinnon kehittämisen palvelut
– Kasvuun liittyvä laki- ja sopimusneuvonta
– Kasvuun tähtäävät neuvonanto ja selvityspalvelut yrityksien hallituksille ja johtoryhmille
– Yrityksen strategia ja johtaminen
– Tuotekehitys, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu
– Yrityksen digitalisaation kehittäminen
– Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen liittyvät palvelut
– Omistajanvaihdokseen liittyvät arvonmääritykset, laki- ja sopimusneuvonta


Yritys, jolle seteli on myönnetty, tekee itsenäisesti valinnan, keneltä se hankkii setelillä rahoitettavan asiantuntijapalvelun. Setelin myöntäjänä toimiva Rovaniemen kaupunki ei vastaa asiakkaan tekemästä valinnasta. Palveluntuottaja ja palvelua setelillä hankkiva asiakasyritys sopivat keskenään palvelun tuottamisen ehdoista, setelin myöntäjä Rovaniemen kaupunki ei ole sopimusosapuoli vaan toimii osarahoittajana.

Yrityspalveluseteliä on haettava ennen asiantuntijapalvelun aloittamista. Esimerkiksi sitä koskevan sopimuksen tai tilauksen tekeminen, palveluun liittyvän toimenpiteen käynnistäminen tai palvelua koskeva maksu taikka muu palvelun toteuttamisesta peruuttamattoman tekevä sitoumus merkitsee palvelun aloittamista.


Rovaniemen kaupungin myöntämän yrityspalvelusetelin palvelun arvo on

 • 2.500 euroa (alv 0 %) TAI
 •  5.000 euroa (alv 0 %)

josta yritysten omavastuuosuus on 20 % (500 euroa tai 1.000 euroa). Yritys voi hakea tarpeensa mukaisesti seteliä jommallekummalle summista. Yrityspalveluseteli on voimassa 6 kk myöntämispäivästä.


Vuonna 2021 yrityspalvelusetelien myöntämiseen on käytettävissä 150.000 euron määräraha. Setelien myöntämisestä päättää Business Rovaniemi eli Rovaniemen kaupungin elinkeino- ja yrityspalvelut.

 

Hyvin mahdollisesti kyllä, mutta yrityspalvelusetelin saamiselle on kuitenkin tiettyjä ehtoja ja kriteereitä.

 

Seteli voidaan myöntää yrityksen yhtiömuodosta riippumatta pk-yritykselle, jolla on

- y-tunnus, ja yritys on ennakkoperintärekisterissä

- kotipaikka ja/tai kiinteä toimipiste Rovaniemellä

- tavoite kasvuun tai kansainvälistymiseen, tarve yrityksen uudistumiselle ja/tai strategiselle kehittämiselle

- edellytykset kokoaikaiseen, jatkuvaan ja kannattavaan liiketoimintaan.

 

Seteliä ei myönnetä asunto- ja kiinteistöyhtiöille, sijoitustoimintaa harjoittaville yrityksille eikä yritykselle

- joka on yrityssaneerauksessa, selvitystilassa tai konkurssimenettelyn kohteena

- jonka oma pääoma on negatiivinen

jolla on verovelkaa ja/tai erääntyneitä ja maksamattomia velvoitteita Rovaniemen kaupungille, tai siitä on oltava voimassa oleva maksujärjestely.

Rovaniemen kaupunki tarkistaa yrityspalvelusetelin hakijayritysten (ja henkilöyhtiöiden yhteydessä myös yrittäjien)  luottotiedot.

 

Yritys voi saada yrityspalvelusetelin yhden kerran joka toinen kalenterivuosi.

 

Voit hakea yrityspalveluseteliä täyttämällä sähköisen hakemuslomakkeen, joka on käytettävissä vain hakuaikana. Hakuja järjestetään kahdesti vuodessa. Linkki hakemuslomakkeeseen löytyy tämän sivun alalaidan pikalinkeistä.

Vuoden 2021 toisen hakukierroksen hakuaika oli 1.-30.9.2021 ja seuraava haku avautuu vuoden 2022 alkupuolella.

Valmistele ja täytä hakemus huolella, tutustu ohjeisiin. Hanki valmiiksi kaikki tarvittavat liitteet, sillä pakollisten liitteiden puuttuminen johtaa kielteiseen päätökseen. Voit toimittaa myös muita hakemustasi tukevia liitteitä. 

Tutustu jo ennakkoon ennen hakemuksen jättämistä hyväksyttyihin palveluntuottajiimme ja näiden asiantuntijapalveluihin palveluntuottajarekisterin kautta, vaikka lopullinen palveluntuottajan valinta tehtäisiinkin vasta päätöksen jälkeen.

Yrityspalveluseteli täydentää - ei korvaa - muita julkisrahoitteisia asiantuntijapalveluita. Sillä ei rahoiteta asiantuntijatyötä, johon on jo saatu tai saatavissa muuta julkista tukea. Tutustu siis ennen hakemuksen jättämistä muihin mahdollisiin tukimuotoihin. Se on myös omien etujesi mukaista mm. siitäkin syystä, että  yrityspalveluseteliä voi hakea kaksi kertaa vuodessa avattavilla hakuajoilla ja muut tuet ovat pääosin haettavissa jatkuvasti ympäri vuoden. Löydät lisätietoa muista julkisista tuista esimerkiksi Ely-keskuksen, Business Finlandin ja TE-toimiston yhteisestä palvelukartasta,  Peräpohjolan Leader ry:n verkkosivuilta sekä Rovaniemen Kylien kehittämissäätiön palveluista maaseutuyrittäjille. Voit myös mielellään kysyä neuvoa tapauskohtaisesti oman kehityshankkeenne eri tukimahdollisuuksista yrityskehittäjiltämme.

Valmistaudu ja varaa aikaa hakemuksen täyttämiseen senkin vuoksi, että hakemusta ei voi tallentaa keskeneräisenä.

Lähetä hakemus mielellään hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä päätöksentekoprosessin nopeuttamiseksi, hakemuksia valmistellaan päätöksentekoon niiden saapumisjärjestyksessä jo hakuaikana.

Hakemukseen tarvitaan liitteeksi:

 • viimeisin vahvistettu tilinpäätös: pdf- tai kuvamuodossa, enintään 5 liitettä
 • viimeisin kirjanpitoraportti kuluvasta tilikaudesta: ns. pitkä tuloslaskelma ja tase, sisältäen vertailun edellisvuoteen, pdf- tai kuvamuodossa, enintään 5 liitettä
 • verovelkatodistus, ja jos yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi: pdf- tai kuvamuodossa, enintään 5 liitettä. Verovelkatodistuksen voit hankkia sähköisesti täältä

Muut mahdolliset hakemusta tukevat liitteet, laskelmat tms. voit toimittaa pdf- tai kuvamuodossa, enintään 5 liitettä.

Älä epäröi kysyä lisätietoa Business Rovaniemen yrityskehittäjiltä jo hakemista suunnitellessasi tai hakemusta valmistellessasi.

 

Yritys, jolle on myönnetty yrityspalveluseteli, valitsee itsenäisesti palveluntuottajan oman tarpeensa mukaan palveluntuottajarekisteristämme. Päivitämme rekisteriä jatkuvasti. Kaikki hyväksytyt palveluntuottajat ja näille hyväksytyt asiantuntijapalvelut löydät täältä.

Palveluntuottaja ja yrityspalvelusetelin saanut asiakasyritys sopivat keskenään asiantuntijapalvelun tuottamisen ehdoista, setelin myöntänyt ja asiantuntijapalvelun osalta osarahoittajana toimiva Rovaniemen kaupunki ei ole sopimusosapuoli.  Palveluntuottaja vastaa yrityspalvelusetelillä hankittuun palveluun liittyvistä asioista suoraan asiakasyritykselle.

Myönnetty yrityspalveluseteli voidaan käyttää vain yhdeltä palveluntuottajalta hankittavaan asiantuntijapalveluun.

Yritys ei voi olla samassa yrityspalvelusetelissä sekä asiakasyrityksen että palveluntuottajan roolissa.  Palveluntuottajana ei voi toimia myöskään setelin saaneen asiakasyrityksen kanssa samaan konserniin kuuluva yritys.  

Yrityspalvelusetelillä rahoitettavan asiantuntijapalvelun voi hankkia vain Business Rovaniemen palveluntuottajarekisteriinsä hyväksymältä palveluntuottajalta.

Business Rovaniemen palveluntuottajikseen hyväksymät yritykset ja sen näille hyväksymät asiantuntijapalvelujen kuvaukset rekisteröidään Rovaniemen kaupungin käyttämään Vaana -palvelusetelijärjestelmään. Hakuaika palveluntuottajaksi on jatkuva. Palveluntuottajaksi voi hakeutua täyttämällä tämän sivun alaosassa olevan pikalinkin kautta avautuvan hakemuslomakkeen.

Yrityspalvelusetelin palveluntuottajaksi voidaan hyväksyä yritys, jonka tarjoamat asiantuntijapalvelut soveltuvat yrityspalvelusetelille määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Yrityksen tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset kriteerit ja olla rekisteröitynyt Luotettava Kumppani -palveluun, josta setelin myöntäjä voi aina tarvittaessa tarkastaa em. kriteereiden täyttymisen.

Palveluntuottajan on tuotteistettava tarjoamansa asiantuntijapalvelut yrityspalvelusetelin arvoa vastaaviksi (2 500€ tai 5 000 €, alv 0 %) sekä esitettävä niiden palvelukuvaukset (esim. laajuus, vaiheet, toimenpiteet, lopputulos, tms.) jo palveluntuottajahakemuksessaan. Tuotteistuksella helpotetaan asiakasyritysten mahdollisuuksia verrata keskenään eri palveluntuottajia ja näiden asiantuntijapalveluja sekä pyritään välttämään palvelujen esittämistä liian yleisellä tasolla. Palveluntuottajat voivat tehdä useita palvelukuvauksia sekä täydentää ja muokata niitä tarpeen mukaan palveluntuottajarekisterissä olleessaankin.

Palveluntuottajaksi hakeutumalla palveluntuottaja myöntää Rovaniemen kaupungille oikeuden tarkastaa palveluntuottajan luottotiedot ja verovelkarekisterin tiedot. Palveluntuottaja ei saa olla yrityssaneerauksessa tai yrittäjä tai yhtiön vastuuhenkilö yksityishenkilön velkajärjestelyssä.

 

Löydät hakulomakkeen tästä: HAKU PALVELUNTUOTTAJAKSI

Tarkempia tietoja Rovaniemen yrityspalvelusetelistä mm. maksatus- ja laskutusohjeineen löydät ohjekirjastamme, joka avautuu tämän sivun alalaidan pikalinkistä.

Myönnetyn yrityspalvelusetelin käyttö etenee seuraavasti:

1. Palveluntuottajan valinta; setelin saajayritys valitsee palveluntuottajan palveluntuottajarekisteristä ja sopii tämän kanssa asiantuntijapalvelun ehdoista; oleellista kertoa palveluntuottajalle yrityspalvelusetelin käyttämisestä ja varmistua siitä, että asiantuntijapalvelu kohdistuu siihen käyttötarkoitukseen, johon seteli on myönnetty

2. Ilmoitus Business Rovaniemelle; setelin saajayritys ilmoittaa Business Rovaniemelle (omalle yhteyshenkilölle tai yrityspalvelut@rovaniemi.fi), mikä palveluntuottajista on valittu

3. Asiantuntijapalvelun toteutus; siihen käyttötarkoitukseen, johon seteli on myönnetty

4. Laskutus; palveluntuottaja laskuttaa koko palvelun arvolla toimeksiantajaansa eli setelin saanutta yritystä, joka maksaa laskusta oman maksuosuutensa

5. Raportointi Business Rovaniemelle; yrityspalvelusetelin saajayritykseltä palautelomake (lomake toimitetaan saajalle päätöksen yhteydessä)  ja palveluntuottajalta raportti (vapaamuotoinen) sekä laskukopio (ks. kohta 4)

6. Em. dokumenttien tarkistus; Business Rovaniemi tarkastaa saamansa em. kolme dokumenttia ja tarvittaessa on niistä yhteydessä dokumenttien lähettäjiin

7. Yrityspalvelusetelin muodostaminen; Business Rovaniemi muodostaa varsinaisen yrityspalvelusetelin Vaana-palvelusetelijärjestelmään ja toimittaa setelin tiedot sekä setelin saajayritykselle että palveluntuottajalle

8. Yrityspalvelusetelin lunastus; palveluntuottaja lunastaa yrityspalvelusetelin Vaana-palvelusetelijärjestelmän kautta, jolloin se saa loppusuorituksen laskusaatavaansa, joka on muodostunut sen laskutettua koko palvelun arvon yritykseltä, jolle yrityspalveluseteli on myönnetty.

9. Yrityspalvelusetelin tuloutus; yrityspalvelusetelin määrä on saajalleen veronalaista tuloa, minkä vuoksi se on kirjattava tuloksi ko. saajayrityksen kirjanpidossa. Yritys kirjaa setelin arvon (2 000e tai 4 000€) kirjanpidossaan tuloksi tilinä esimerkiksi 'Saadut avustukset alv 0 %' ja kuittaa samalla sen vastavientinä loppuosan palveluntuottajalta saamastaan laskusta maksetuksi. Yrityspalveluseteli on saajalleen myös ns. de minimis -tukea, joiden yhteismäärä voi vaikuttaa ko. yrityksen tuleviin tukiin. Tukien saajat ovat velvollisia ylläpitämään itse tietoa saamistaan de minimis -tuista, joten yrityspalvelusetelin saajayrityksen on huomioitava myös tämä velvoite. 

 

HUOM! Yrityspalvelusetelin lunastus (kohta 8) on tehtävä kuuden (6) kuukauden kuluessa setelin myöntämisestä, mikä tarkoittaa sitä, että sitä edeltäviin vaiheisiin on varattava riittävä aika. Koska yritys, jolle yrityspalveluseteli on myönnetty, on setelin tuella hankittavan asiantuntijapalvelun toimeksiantaja ja sopimusosapuoli palveluntuottajaan nähden, sen tulee valvoa osaltaan lunastuksen toteutumista määräajan puitteissa, jottei sille synny lisämaksuvelvoitteita.

 

Kysy tarvittaessa lisää yrityskehittäjiltämme. Mikäli et juuri nyt tavoittanut neuvojiamme, lähetäthän yhteydenottopyynnön osoitteeseen yrityspalvelut@rovaniemi.fi. Otamme Sinuun yhteyttä viipymättä.

Voit myös tutustua Rovaniemen Yrityspalvelusetelin infotilaisuuksien tallenteisiin:

- 1.4.2020 yrityspalvelusetelin julkistus ja palveluntuottajahaun käynnistäminen: tästä

- 5.6.2020 yrityspalvelusetelin lanseeraus ja ensimmäisen haun käynnistäminen: täältä 

Alla oleva kuva kertoo lyhyesti, miten yrityspalveluseteli etenee prosessina. 

abc kuva nettiin.png

 

 

BUSINESS ROVANIEMI - ELINVOIMAPALVELUIDEN KOTI

Business Rovaniemi on yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia palveleva koko kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluyksikkö. Yrityksille tarjottavia kehittämis- ja rahoituspalveluita on uudistettu sekä luotu sähköisiä palvelu- ja maksatusjärjestelmiä asioinnin sujuvoittamiseksi. Business Rovaniemi palvelee aivan ydinkeskustassa, Ainonkatu 1:ssä.

Aiheeseen liittyvät uutiset
Lisää uutisia
Edellinen 1 2 3 4 5 6Seuraava
Ota yhteyttä

Business Rovaniemi

Yrityskehittäjämme palvelevat kaupungin ydinkeskustassa.

Ainonkatu 1, 96200 ROVANIEMI,
2. kerros

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 16:00

Kaikki tiedot