Pohjoinen kaupunkikeskus, Rovaniemi, on kasvava arktisen osaamisen ja osaajien toimintaympäristö, arktinen ekosysteemi, joka toimii innovatiivisena ja kansainvälisenä liiketoimintaympäristönä tuhansille yrityksille ja innostavana oppimisympäristönä tuhansille opiskelijoille.

Yhteistyössä alueen yrityssektorin kanssa olemme työstäneet kaupunkimme elinvoima- ja kasvuohjelman, jonka tavoitteet ja sisällöt ohjaavat päätöksentekoa ja yhteistyömme toiminnallisuuksia.   

Lisätietoja Kasvuohjelmasta antaa toimialajohtaja Jukka Kujala. 

-